Šestajovický dostavník – 9/2018

Šestajovický dostavník – 9/2018

Nechceme Vás ochudit o náš článek do Šestajovického dostavníku, který byl bohužel opomenut v zářijovém čísle. Měl vás nalákat na naše první Šestajovické setkávání. Snad přijdete i tak.

„Vážení sousedé,

rádi bychom představili náš nový občanský spolek Šestajovice pro Život, z.s.

Posílení místní identity a komunitního života, oživení a zlepšení veřejných prostor, ochrana krajinného rázu Šestajovic a okolí a zvýšení aktivní účasti obyvatel při řešení veřejných zájmů – to je, oč tu běží! To jsou hlavní cíle našeho spolku.

Naše motto je: Zvelebíš jen to, k čemu máš vztah!

Za námi je

  • první sousedské setkání;
  • několik účastí na seminářích na téma Metropolitní plán, Budoucnost dopravy v Praze a okolí, Rozvoj komunity;
  • setkání se spolky z okolních obcí;
  • připomínkování návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy (hodně věcí má vliv i na Šestajovice)
  • mnoho hodin práce při zjišťování informací o Klánovické spojce a stavbě MÚK Beranka.

Klánovická spojka je jedním z našich hlavních témat v současné době. Sledujeme její vývoj již od roku 2008. Nyní je ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovic – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). Dle hlukové studie se nejvíce dotkne obyvatel ulic Trojmezní, Úprkovy, Pražské, Holekovy, Severní, Větrné. Jedna z variant dokonce nepočítá se zachováním ulice Trojmezní. Vliv však bude mít na celé Šestajovice jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11. Nárůst tranzitní dopravy, zastavění polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi vyvolá další nárůst dopravy atd. Průběžné info o situaci ke Klánovické spojce dáváme na náš web.

A co dál chystáme? Jednou za čas se sejít při “Šestajovickém setkávání” a probrat některá témata naší obce: co potřebujeme, co se nám líbí, co nám chybí a další. Dne 25.9. proběhne hned první setkání, kde vám rádi náš spolek představíme.

Dále pak chceme oslavit 100leté výročí založení ČSR komentovanými vycházkami “Poznej Šestajovice”, kde zájemce seznámíme s historií obce, památkami a zajímavostmi ze života Šestajovic, a to pod záštitou obce.

Je důležité cítit se v naší obci spokojeně, proto doufáme, že činností spolku ke spokojenosti přispějeme.

Více informací a veškeré novinky naleznete na našich webových stránkách www.sestajoviceprozivot.cz či FB profilu.

Šestajovice pro Život, z.s.“

Šestajovické setkávání

Šestajovické setkávání

„Šestajovické setkávání“ – pravidelné setkávání s občany.

25. září 2018 od 18.00 proběhlo naše první setkání s vámi občany.

Budeme se na vás těšit v Šestajovické restauraci Frenky´s v salónku a tématem bude především představení našeho nově vzniklého občanského spolku.

Sledujte nás na našem FB profilu a dejte vědět, že dorazíte.

 

Klánovický zpravodaj – 9/2018

Klánovický zpravodaj – 9/2018

Plné znění textu do Klánovického zpravodaje 09/2018

Klánovická spojka a výstavba kolem ní z pohledu občanského spolku.

Klánovická spojka

Plánovaná výstavba je nyní ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovice – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). V současné studii existují 2 varianty vedení Klánovické spojky, a to „Pražská“ a „Šestajovická“. Pražská varianta podporovaná MČ Klánovice navrhuje nezachovat ulici Trojmezní v Šestajovicích a výrazně zasáhne do rázu ulice Úprkova. Vliv však může mít na celé území Klánovic a Šestajovic jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11, a to tranzitní dopravou, zastavěním polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi, hlukem na obyvatele, změnou krajinného rázu atd. V připomínkách k návrhu Metropolitního plánu hl.m.Prahy nebyla ze strany MČ tato stavba vůbec rozporována.

Je tedy otázkou, zda je výstavba Klánovické spojky pro naše okolí přínosem a dopravním řešením pro obyvatele Šestajovic a Klánovic v 21. století?

Výstavba občanské vybavenosti na rozvojové ploše (415/379/4020 dle navrhovaného Metropolitního plánu hl.m.Prahy) mezi Šestajovicemi a ulicemi Smidarská, Voňkova až Boušova v Klánovicích

Klánovická spojka je oproti Urbanistické studii Klánovice-sever (2008) výrazně posunuta k obytné zástavbě Šestajovic  a zároveň na tomto poli dle schválených připomínek MČ Klánovice k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy požadují Klánovice vytvoření občansko-veřejné vybavenosti. Celá rozvojová plocha na polích mezi Šestajovicemi a ulicemi Smidarskou až Boušovou v Klánovicích má cca 190 000 m². Zásadní námitku však podala MČ Klánovice proti výstavbě na Hornopočernicku (projekt UBM) jejíž plocha má 121 000 m². Je třeba se zamyslet, proč Klánovicím nevadí rozvoj a zástavba takto velké plochy v jejím katastru.

Dále stojí za úvahu, na základě jakých potřeb obyvatel či obce je tato výstavba požadována a jak bude vypadat?

Zajímejme se, co se v našem okolí děje.