PF 2019

PF 2019

Vážení přátelé, podporovatelé a fanoušci našeho spolku Šestajovice pro Život z.s.

Rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň.

Máme za sebou půl rok působení a doufáme si říci, že jsme pozitivně přispěli do dění nejen v naší obci.

I v novém roce zopakujeme vycházky Poznej Šestajovice, uděláme Dobrotobraní, snad se nám podaří i nějaké další akce např. „přeshraniční“ s Klánovicemi :-).

Dále budeme sledovat co se děje v naší krajině, protože jak psal náš spřátelený spolek V Zelenči jsme doma, citujeme: „ Krajina, ve které žijeme, nepatří nám. Máme ji vypůjčenou od těch, co přijdou po nás.“

Krásný rok 2019.

Šestajovice pro Život, z.s.
Marcela, Jana a Jarka

Klánovická spojka a fakta

Klánovická spojka a fakta

Několik slov úvodem

Klánovická spojka je plánovaný přivaděč na dálnici D11 vedoucí polemi v katastru Klánovic, Šestajovic a Horních Počernic.

Je napojená na dálnici D11 mimoúrovňovou křižovatkou Beranka (MÚK Beranka) u dnešního Hummer centra a benzinky. Ve směru na Šestajovice a Klánovice bude končit v místě, kde je dnes zemědělské pole.

Přehledná situace se zákresem variant v ortofotomapě.

Zdroj: Celkové hodnocení Klánovické spojky – dokumentace EIA, ENVISYSTEM, s.r.o., únor 2021

AKTUÁLNÍ SITUACE

Rok 2021

15. 6. 2021 bylo vydáno zatím poslední stanovisko a rozhodnutí ze strany investora,
tj. Středočeského kraje, v dosavadním řízení výstavby Klánovické spojky.

Co dalšího se dělo v roce 2021 naleznete v souhrnu níže.

Ptáme se proč

Tato stavba je na území dvou krajů, tří „obcí“, a o to složitější je hledat informace a logické důvody PROČ.

Vnímáme také, že informování o Klánovické spojce ze strany samospráv vůči občanům je za posledních
10 let minimální. Proto nás stojí spoustu času vyhledávat informace o výstavbě.

Na základě dostupných informací jsme zaujali názor, že Klánovická spojka bude mít negativní vliv na život obyvatel všech sousedních obcí a přispěje k zatížení tohoto území.

Mýty o Klánovické spojce

aneb jak je v plánech od dob „Franze Josefa“

Rádi bychom vám osvětlili některé informace týkající se KS a její historie z pohledu občanů,  kteří pátrají po veřejně dostupných informacích.

Odkaz na dokument Mýty o Klánovické spojce

Otázky, na které hledáme odpovědi?

 • Je Klánovická spojka správným koncepčním řešením dopravní situace v rámci udržitelné mobility?
 • Proč se jednotlivě posuzují vlivy stavby Klánovické spojky a MÚK Beranka na životní prostředí?
 • Jaký má KS pozitivní přínos?

Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Rok 2019

Dne 22.5.2019 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zveřejněno Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ke kterému se můžete vyjádřit do 26.6.2019. Text oznámení včetně přiložených studií je k dispozici Klánovická spojka – EIA dokumentace 2019.

Hity z Oznámení:

 • Zvýšení dopravní intenzity s Klánovickou spojkou – viz mapa (zakroužkované intenzity).
 • Nulová varianta vychází jako nejlepší varianta.

Vyjádření našeho spolku podané dne 25.6. 2019.

Rok 2021

Dne 11.3.2021 bylo zveřejněno celkové hodnocení dokumentace Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. (EIA).  Jedná se o rozšířenou, aktualizovanou a popř. nově doplněnou dokumentaci.

Celková dokumentace EIA 2021 je k dispozici na portálu CENIA.
Přehledové mapy z této celkové dokumentace:

K této dokumentaci byla možnost se vyjádřit do 19.4.2021 (včetně). Náš spolek ve svých připomínkách požádal zpracovatele, aby bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby Klánovické spojky.

Připomínky k dokumentaci podaly (mimo jiné):
spolek Šestajovice pro Život
obec Šestajovice
Městská část Praha – Klánovice

Dne 15. 6. 2021 bylo na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodnuto o vrácení dokumentace EIA k přepracování.

PETICE proti záměru na výstavbu Klánovické spojky

Ve dnech 27.5. – 20.6. 2019 jste měli možnost podepsat Petici proti záměru na výstavbu Klánovické spojky – text Petice

Výsledky

 • 671 podpisů: občané MČ Praha – Klánovice
 • 392 podpisů: občané obce Šestajovice
 • 55 podpisů: občané MČ Praha – Horní Počernice
 • 249 podpisů: občané jiných městských částí Praha hl.m.
 • 194 podpisů: občané jiných obcí v ČR.

Petice byla předána na přelomu června a července na Středočeský kraj, Magistrát hl.m. Prahy, obci Šestajovice, MČ Klánovice, MČ Horní Počernice.

Ptali jsme se na váš názor

Jelikož se ještě nikdo ze samospráv nebo jiných dotčených institucí veřejné správy nezeptal na názor nás obyvatel, kteří tady žijeme, požádali jsme vás na přelomu roku 2018/2019 o vyplnění dotazníku Jak nám změní život Klánovická spojka. V březnu přinášíme tyto podrobné výsledky.

Výsledky
 • 155 respondentů
 • Malá informovanost o stavbě Klánovické spojky ze strany samospráv – Jen 17% respondentů se dozvědělo informace z oficiálních zdrojů obcí, přes 60% respondentů se dozvědělo o Klánovické spojce formou tzv. šuškandy
 • Budoucí využití Klánovické spojky – v případě výstavby Klánovické spojky by tuto stavbu pro pravidelné jízdy využilo JEN 10% respondentů. Dnes tímto směrem jezdí pouze 15% respondentů.
 • Hrozba zvýšené dopravy a hluku pro občany – Více než 75 % respondentů by vadil nárůst automobilové dopravy, který by měla přinést Klánovická spojka a přes 67 % respondentů by vadilo zhoršené ozvduší, které by stavba přinesla oproti zrychlení spojení na Černý Most.
 • Vysoký podíl cest autem – čím vzdálenější obec od vlaku, tím se používání auta zvyšuje. 40% respondentů se nejčastěji dopravuje do práce/školy autem. 20% respondentů se dopravuje pouze MHD (autobusem na nádraží a dál vlakem nebo jen autobusem). Pouze 3% dotázaných jezdí autem na Černý Most a dále metrem. 1/5 cest tvoří cesty na Prahu 9, kde převažuje doprava autem 72 procenty.

Doufáme, že výsledky dotazníku přispějí k otevření diskuse na téma, zda je potřeba Klánovická spojka. Tento dokument NEMÁ sloužit k boji mezi obcemi a občany, kdo kam dojíždí, jaký druh dopravy využívá a jestli bude Klánovická spojka blíže katastru jedné či druhé obce. Měl by sloužit jako odrazový materiál pro plánování dopravního řešení v našem území za účasti dotčených samospráv, odborníků a obyvatel.

Komunikace v médiích

Klánovická spojka je téma, které veřejnost právem zajímá.

Prostřednictvím různých médií se vás snažíme informovat o dalších postupech, které Klánovickou spojku provázejí. 

Kde všude se již téma objevilo? Dostupné zdroje může sledovat v naší rubrice „Medializujeme, komunikujeme„.