Setkání spolků z okolních obcí

Setkání spolků z okolních obcí

Setkání spolků

Ve čtvrtek 14.3.2019 proběhlo setkání spolků a sdružení z okolních obcí, které zorganizoval náš spolek Šestajovice pro Život, z.s. Prostory v Sále Kvapík U Antošů v Jirnech nám zdarma poskytlo Sdružení otevřených srdcí. Tímto zástupcům SOS ještě jednou moc děkujeme.

Děkujeme i všem účastníkům akce, že na setkání přišli a umožnili nám i ostatním se vzájemně poznat.

Přečtěte si také, co o setkání napsali kolegové z Újezdského STROMu.

Účastníci:

Poznej Šestajovice – komentované procházky

Poznej Šestajovice – komentované procházky

Poznej Šestajovice – komentovaná procházka obcí

Cílem komentované procházky je seznámit zájemce s historií obce, památkami a zajímavostmi ze života obce.

Co vás čeká?

Sraz v parku Na Balkáně, kde se seznámíme s historií obce a jejím rozvojem po revoluci. Ukážeme si, kde bývalo sokolské hřiště a kde se říká Na fořtovně. Poté se vydáme po hlavní silnici k hospodě Na Závisti až k bývalé Šestajovické mlékárně. Přes park „Na plácku“ projdeme k obecnímu úřadu a ulicí V Zátiší dojdeme ke křížku u kruháku až k základní škole. Tam se dozvíme se o založení školy, poté se vydáme na náves ke kapličce a pomníku obětem válek. Víte, kde stojí Friedmannova vila a jaký byl osud jejich majitelů za 2.sv. války? Procházka dál povede kolem rybníka Panská až ke křížku „Panenky Marie“, kde si řekneme, proč zde stálo 11 kaštanů. Dále si povíme něco o sv. Isidorovi a naše putování zakončíme povídáním o manž. Starých.

Délka: cca 5 km = 3 hodiny povídání

Termín: 27. 4. 2019 od 14:00 Na Balkáně

Vstupné: 120 Kč základní vstupné (dospělí), 90 Kč snížené vstupné (děti ZŠ, senioři). Prosíme, noste s sebou co nejpřesněji. Vybrané peníze půjdou na organizování dalších akci spolku. 

Kapacita: 20 osob

Rezervace nutná: Zašlete, prosím, e-mail na adresu sestajoviceprozivot@gmail.com s uvedeným počtem osob.

Průvodkyně: Alena Dušková, Marcela Fujanová

Rodinný okruh po Šestajovicích s hrou pro děti

Procházka je ideální pro děti od 5-ti let. Děti budou seznámeny s historií obce, do mapy Šestajovic budou zakreslovat symboly obce a možná najdou i poklad. Procházka začíná u školy, bude směřovat na náves ke kapličce, poplužnímu dvoru, křížku Panenky Marie a zpět k rybníku Panská. V poslední části u rybníku Panská není vhodný terén pro kočárky.

Délka: cca 1,5 km = 1,5 hodiny

Termín: hledáme vhodný termín 🙂

Průvodkyně: Alena Dušková

Účast na debatách o krajině

Účast na debatách o krajině

Dne 5. 2. 2019 jsme byli na debatě na téma Bude Česko do roku 2030 udržitelné a co pro to můžeme udělat? aneb Není implementace strategického rámci ČR 2030 jen papírovým plánem? Záznam z debaty

Dne 20. 2. 2019 jsme se zúčastnili veřejného projednání Návrhu územní studie krajiny pro správní území Brandýsko. Velice zajímavá studie, která řeší naší krajinu koncepčně! Více informací ke studii