Informační kampaň ke Klánovické spojce

Informační kampaň ke Klánovické spojce

Klánovická spojka – výstavba veřejně prospěšné stavby, o které NIKDO občany neinformuje, je plná mýtů a domněnek.

Náš spolek se prostřednictvím “Informační kampaně o Klánovické spojce” rozhodl otevřít debatu a především aktivně zapojit občany do procesu příprav jejího plánování.

Pohledů a názorů na výstavbu může být mnoho. My se informacemi zabýváme více než rok a velkou část informací shromažďujeme v Klánovická spojka a fakta.

Nyní je však VELMI DŮLEŽITÉ jedno. Zaujmout jakýkoliv postoj k její výstavbě neboť je nyní k dispozici tzv. EIA – Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, ke které je možné se vyjádřit do 26.6.2019.

Náš postoj je od začátku neměnný, v této podobě a v tuto chvíli je pro nás přivaděč na D11 – tj. Klánovická spojka NEPŘIJATELNÁ.

Jestli i vy souhlasíte s tím, aby naše území bylo řešeno nejen z dopravního hlediska koncepčně, PODEPIŠTE “Petice proti záměru na výstavbu Klánovické spojky.

Nejen tuto informační kampaň bychom nemohli určitě dělat bez podpory našich rodin, přátel, kamarádů, dobrovolníků a také dalších zpřízněných spolků a Nadace Via. Ti všichni nám pomáhají v mnoho oblastech – zpracování webu a videa, vytvoření grafických podkladů, konzultace k mnoha tématům, rozvoz letáků atd. V neposlední řadě moc děkujeme všem, kteří nás podporují i finančně.

PF 2019

PF 2019

Vážení přátelé, podporovatelé a fanoušci našeho spolku Šestajovice pro Život z.s.

Rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň.

Máme za sebou půl rok působení a doufáme si říci, že jsme pozitivně přispěli do dění nejen v naší obci.

I v novém roce zopakujeme vycházky Poznej Šestajovice, uděláme Dobrotobraní, snad se nám podaří i nějaké další akce např. „přeshraniční“ s Klánovicemi :-).

Dále budeme sledovat co se děje v naší krajině, protože jak psal náš spřátelený spolek V Zelenči jsme doma, citujeme: „ Krajina, ve které žijeme, nepatří nám. Máme ji vypůjčenou od těch, co přijdou po nás.“

Krásný rok 2019.

Šestajovice pro Život, z.s.
Marcela, Jana a Jarka

Klánovická spojka a fakta

Klánovická spojka a fakta

Několik slov úvodem

Klánovická spojka je plánovaný přivaděč na dálnici D11 vedoucí polemi v katastru Klánovic, Šestajovic a Horních Počernic.

Je napojená na dálnici D11 mimoúrovňovou křižovatkou Beranka (MÚK Beranka) u dnešního Hummer centra a benzinky. Ve směru na Šestajovice a Klánovice bude končit v místě, kde je dnes zemědělské pole.

Přehledná situace se zákresem variant v ortofotomapě.

Zdroj: Technicko – ekonomická studie Klánovické spojky, APIS 2018

Ptáme se proč

Tato stavba je na území dvou krajů, tří „obcí“, a o to složitější je hledat informace a logické důvody PROČ.

Vnímáme také, že informování o Klánovické spojce ze strany samospráv vůči občanům je za posledních
10 let minimální. Proto nás stojí spoustu času vyhledávat informace o výstavbě.

Na základě dostupných informací jsme zaujali názor, že Klánovická spojka bude mít negativní vliv na život obyvatel všech sousedních obcí a přispěje k zatížení tohoto území.

Mýty o Klánovické spojce

aneb jak je v plánech od dob “Franze Josefa”

Rádi bychom vám osvětlili některé informace týkající se KS a její historie z pohledu občanů,  kteří pátrají po veřejně dostupných informacích.

Odkaz na dokument Mýty o Klánovické spojce

Otázky, na které hledáme odpovědi?

 • Je Klánovická spojka správným koncepčním řešením dopravní situace v rámci udržitelné mobility?
 • Proč se jednotlivě posuzují vlivy stavby Klánovické spojky a MÚK Beranka na životní prostředí?
 • Jaký má KS pozitivní přínos?

Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Dne 22.5.2019 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zveřejněno Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ke kterému se můžete vyjádřit do 26.6.2019. Text oznámení včetně přiložených studií je k dispozici Klánovická spojka – EIA dokumentace 2019.

Hity z Oznámení:

 • Zvýšení dopravní intenzity s Klánovickou spojkou – viz mapa (zakroužkované intenzity).
 • Nulová varianta vychází jako nejlepší varianta.

Vyjádření našeho spolku podané dne 25.6. 2019.

PETICE pro záměru na výstavbu Klánovické spojky

Ve dnech 27.5. – 20.6. 2019 jste měli možnost podepsat Petici proti záměru na výstavbu Klánovické spojky – text Petice

Výsledky

 • 671 podpisů: občané MČ Praha – Klánovice
 • 392 podpisů: občané obce Šestajovice
 • 55 podpisů: občané MČ Praha – Horní Počernice
 • 249 podpisů: občané jiných městských částí Praha hl.m.
 • 194 podpisů: občané jiných obcí v ČR.

Petice byla předána na přelomu června a července na Středočeský kraj, Magistrát hl.m. Prahy, obci Šestajovice, MČ Klánovice, MČ Horní Počernice.

Ptali jsme se na váš názor

Jelikož se ještě nikdo ze samospráv nebo jiných dotčených institucí veřejné správy nezeptal na názor nás obyvatel, kteří tady žijeme, požádali jsme vás na přelomu roku 2018/2019 o vyplnění dotazníku Jak nám změní život Klánovická spojka. V březnu přinášíme tyto podrobné výsledky.

Výsledky
 • 155 respondentů
 • Malá informovanost o stavbě Klánovické spojky ze strany samospráv – Jen 17% respondentů se dozvědělo informace z oficiálních zdrojů obcí, přes 60% respondentů se dozvědělo o Klánovické spojce formou tzv. šuškandy
 • Budoucí využití Klánovické spojky – v případě výstavby Klánovické spojky by tuto stavbu pro pravidelné jízdy využilo JEN 10% respondentů. Dnes tímto směrem jezdí pouze 15% respondentů.
 • Hrozba zvýšené dopravy a hluku pro občany – Více než 75 % respondentů by vadil nárůst automobilové dopravy, který by měla přinést Klánovická spojka a přes 67 % respondentů by vadilo zhoršené ozvduší, které by stavba přinesla oproti zrychlení spojení na Černý Most.
 • Vysoký podíl cest autem – čím vzdálenější obec od vlaku, tím se používání auta zvyšuje. 40% respondentů se nejčastěji dopravuje do práce/školy autem. 20% respondentů se dopravuje pouze MHD (autobusem na nádraží a dál vlakem nebo jen autobusem). Pouze 3% dotázaných jezdí autem na Černý Most a dále metrem. 1/5 cest tvoří cesty na Prahu 9, kde převažuje doprava autem 72 procenty.

Doufáme, že výsledky dotazníku přispějí k otevření diskuse na téma, zda je potřeba Klánovická spojka. Tento dokument NEMÁ sloužit k boji mezi obcemi a občany, kdo kam dojíždí, jaký druh dopravy využívá a jestli bude Klánovická spojka blíže katastru jedné či druhé obce. Měl by sloužit jako odrazový materiál pro plánování dopravního řešení v našem území za účasti dotčených samospráv, odborníků a obyvatel.

Předvánoční setkání nejen se sousedy ze Šestajovic

Předvánoční setkání nejen se sousedy ze Šestajovic

Pojďme se opět potkat i v předvánočním čase a to tuto neděli 2. prosince od 15:00 na náměstí 9. května u kapličky.
V rámci tradičního předvánočního setkání, které pořádá Obec Šestajovice si i vy budete moct zazpívat u vánočního stromu nejen kolegy. Děti z Lodičky a pěveckého sboru Claireton Chorale nám připraví svým vystoupením jistě mnoho hezkých zážitků.
Přijďte si i vy dát dobrý vánoční punč a především podpořte náš tým “Šestajovice pro Život punčový” v tradiční soutěži o ten nejlepší z nejlepších.
Budeme se na vás všechny moc těšit v našich netradičních pokrývkách hlavy a tak nás v tom nenechejte a doražte i vy se stejnou “grácií”.

PROGRAM předvánočního setkání

 • 14:00 zahájení soutěže v přípravě vánočního punče
 • 15:00 zahájení ochutnávky punčů
 • 16:30 vyhodnocení soutěže
 • 17:00 rozsvícení vánočního stromu
 • 17:05 zpívání u vánočního stromu

Pozvánka

Rychlá rota v Šestajovicích

Rychlá rota v Šestajovicích

A my máme radost a my se zase vzdělávali.

Páteční večer a celý sobotní den jsme se vzdělávali, motivovali, připravovali a tak už zase o něco lépe víme, jak strategicky plánovat veřejné kampaně či aktivity a taky jak to vše pak zrealizovat.

A to hlavně díky skvělé Rychlé rotě Petrovi a Milanovi, kteří nám “nalili” do žil spoustu “adrenalinu” jak na to.
A tak nás i nadále sledujte, protože my pro vás něco chystáme …

Děkujeme moc Nadaci Via (nejen Zdeňkovi Mihalcovi) za jejich podporu komunitním projektům, velmi si toho vážíme.