Projednávání petice ke Klánovické spojce

Projednávání petice ke Klánovické spojce

Podání podepsané „Petice proti záměru na výstavbu Klánovické spojky“ je opět v další fázi projednávání a přípravných procesů.

V polovině prázdnin (31.7.2019) byla projednána Petice na zastupitelstvu obce Šestajovice.
Vyjádření obce můžete najít Šestajovickém dostavníku č. 9/2019 (strana 8).

Ve čtvrtek 19.9.2019 byla projednána Petice na Zastupitelstvu hl.m. Prahy.
Dokumenty týkající se projednávání:

V úterý 24.9. 2019 od 18 hod  proběhlo zatím poslední projednání na Zastupitelstvu MČ Praha Klánovice

Pojďme společně debatovat se zastupiteli o možných řešeních jak koncepčně přistupovat k řešení nejen dopravní situace v našem okolí, kde žijeme.

1 561 podpisů na PETICI a VZOR připomínek k Oznámení EIA

1 561 podpisů na PETICI a VZOR připomínek k Oznámení EIA

Díky moc všem za podpisy, které odneseme na všechny adresy příslušných orgánů v hlavičce petice.

Nezadržitelně se blíží důležité datum možných připomínek, resp. Vyjádření k oznámení EIA, a to do středy 26.6. 2019.

Tak jak jsme slíbili a avízovali, vytvořili jsme vám VZOR připomínek (ve Wordu) k EIA dokumentaci, který můžete použít, pokud budete mít zájem do procesu vstoupit. Tento vzor není nijak závazný, je spíše návodem, jak je možné připomínky pojmout, podat.

Zároveň Vám pro inspiraci dáváme k dispozici naše
Vyjádření k oznámení k EIA dokumentaci ke Klánovické spojce.

Jak podat připomínky

DO KDY: do 26.6 2019

KAM: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

JAK: Připomínky můžete podávat několika způsoby:

  • poslat na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  • poslat datovou schránku stejnému úřadu
  • předat osobně na podatelně Krajského úřadu
  • či VHODIT vámi podepsané připomínky do 25.6. do 20:00 hod do SCHRÁNKY na našem plotě viladomu VD7 (Trojmezní 1208, Šestajovice), kam se vhazovala petice a my vaše připomínky hromadně ODNESEME ve středu ráno na podatelnu Středočeského kraje.

Děkujeme všem, kteří se nejen o Klánovickou spojku, ale i o dění v našem okolí zajímáte.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice

V sobotu 6. 4. 2019 proběhla v naší obci akce Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice. Díky moc všem dobrovolníkům (cca 70) ze Šestajovic, kteří se do akce zapojili!

Pro úklid bylo vybráno 8 veřejných lokalit. Za 1,5 hodiny práce se odpadky naplnila plná korba dodávky. V lesíku nad ČOV byl nalezen dokonce nákupní vozík z Billy vzdálené 1,8 km. Největší nepořádek byl u rybníka Panská, kde s odpadky pořádně zametla početná skupina statečných. Doufáme, že na dlouhou chvíli se změní naše veřejná prostranství k lepšímu a hlupáků bordelářů bude ubývat.

Děkujeme moc za spoluorganizaci úklidu Zálesákovi Sokol Šestajovice a obci Šestajovice.

Setkání spolků z okolních obcí

Setkání spolků z okolních obcí

Setkání spolků

Ve čtvrtek 14.3.2019 proběhlo setkání spolků a sdružení z okolních obcí, které zorganizoval náš spolek Šestajovice pro Život, z.s. Prostory v Sále Kvapík U Antošů v Jirnech nám zdarma poskytlo Sdružení otevřených srdcí. Tímto zástupcům SOS ještě jednou moc děkujeme.

Děkujeme i všem účastníkům akce, že na setkání přišli a umožnili nám i ostatním se vzájemně poznat.

Přečtěte si také, co o setkání napsali kolegové z Újezdského STROMu.

Účastníci: