Šestajovické podzimní oslavy 30 let svobody 1989 – 2019

Šestajovické podzimní oslavy 30 let svobody 1989 – 2019

Letošní oslavy 17. listopadu budou v České republice ještě o trochu slavnostnější než kdy jindy.

Společně s obcí Šestajovice, Sokolem Šestajovice, sborem dobrovolných hasičů Šestajovice a Základní školou Šestajovice i my připravujeme oslavy jak se patří.

Budete mít možnost se s námi v rámci podzimních měsíců zúčastnit hned několika akcí, které nám všem budou připomínat, jaké to bylo když jsme ještě žili před Sametovou revolucí.

Pojďme se na chvíli vrátit do doby plísňáčů, tesilek, přestiží, trabantů, srpů a kladiv, zemědělských družstev, kterou ukončilo až zvolání „Máme holé ruce“ dne 17. listopadu na Národní třídě.

Přijďme společně symbolickým zacinkáním klíčů podpořit to, že nechceme, aby se doba před rokem 1989 vrátila.

11. 10. 2019 od 19:00

Poznej místo, kde žiješ aneb archeologie pod vaším domem
sál Kvapík u Antošů, Jirny

 • Přednáška Mgr. Pavla Snítilého z Městského muzea Čelákovice o archeologických nálezech na území Jiren a Šestajovic představila naše území tak trochu v jiném „podzemním“ světě. V plně zaplněném sále Kvapík jsem mohli obdivovat nejen zapálený výklad pana Mgr. Snítilého, ale také samotné ukázky vykopávek.

Velké poděkování patří také Sdružení Otevřených Srdcí, z.s. za pomoc s organizací a hlavně za poskytnutí sálu Kvapík a jak jsem si přednášku užili se můžete přesvědčit v našem FB albu.

12. 10. 2019 od 14:00

ŠestajkyFEST „co bylo a nesmělo být do r. 1989“
veřejný prostor u Nové Hospody a ul. Tyršova

 • Šestajovice za slunného sobotního odpoledne ožily pořádnou jízdou a to doslava i do písmene.
 • Naše domovní klíče opět zacinkaly a odstartovaly odpoledne plné aut z doby nejen socialismu, hudby, zábavy, jídla a focení v retrokoutku.
 • Jaké to celé bylo a jak jsme si to užili na vás „dýchne“ z našeho popisu na FB stránkách a především z fotoalba „ŠestajkyFEST.“

12. 11. 2019 od 19:00

Kinopříběh: Čtyři příběhy revoluce (ve spolupráci s Paměť národa)
ZŠ Šestajovice

Můžete se těšit na poutavé kinopříběhy z doby před Sametovou revolucí.
Anotace sama uvádí: „Jak vnímaly sametovou revoluci různé skupiny lidí? Čtyři pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávějí čtyři různé příběhy revoluce. David Kabzan, student, který byl během výslechu na počátku roku 1989 násilím donucen vypovídat proti Václavu Havlovi, a Monika Pajerová, zástupce organizátorů manifestace 17. listopadu 1989 a členka celostátního studentského stávkového výboru představí pohled těch, kdo se snažili aktivně přispět ke konci komunistického režimu a sametová revoluce pro ně znamenala vítězství jejich snah. Na pomyslné druhé straně vyprávění stojí člen KSČ Josef Nitra, pro kterého bylo revoluční dění jen těžko uchopitelné, a příslušník StB Jaromír Ulč, pro kterého byl rok 1989 absolutním zklamáním.“

VSTUPNÉ
dospělí 50,- Kč
do 18 let a senioři zdarma

Kapacita sálu je cca 80 míst.

Prosíme, proveďte si rezervaci a platba vstupného proběhne až přímo na místě.

 

Rezervace míst

17. 11. 2019 od 09:00

Uctění státního svátku u památníku obětem válek
u kapličky, Šestajovice

Aktuality sledujte na našich FB stránkách či událostech k jednotlivým akcím.

Budeme rádi, když se zapojíte také do sdílení průběhu příprav a samotných oslav na sociálních sítích.

#sestajovickepodzimnioslavy30letsvobody
#sestajkyfest2019
#kinopribehysestajovice

Poznej Šestajovice – komentované procházky

Poznej Šestajovice – komentované procházky

Poznej Šestajovice – komentovaná procházka obcí

Cílem komentované procházky je seznámit zájemce s historií obce, památkami a zajímavostmi ze života obce.

Co vás čeká?

Sraz v parku Na Balkáně, kde se seznámíme s historií obce a jejím rozvojem po revoluci. Ukážeme si, kde bývalo sokolské hřiště a kde se říká Na fořtovně. Poté se vydáme po hlavní silnici k hospodě Na Závisti až k bývalé Šestajovické mlékárně. Přes park „Na plácku“ projdeme k obecnímu úřadu a ulicí V Zátiší dojdeme ke křížku u kruháku až k základní škole. Tam se dozvíme se o založení školy, poté se vydáme na náves ke kapličce a pomníku obětem válek. Víte, kde stojí Friedmannova vila a jaký byl osud jejich majitelů za 2.sv. války? Procházka dál povede kolem rybníka Panská až ke křížku „Panenky Marie“, kde si řekneme, proč zde stálo 11 kaštanů. Dále si povíme něco o sv. Isidorovi a naše putování zakončíme povídáním o manž. Starých.

Délka: cca 5 km = 3 hodiny povídání

Termín: 27. 4. 2019 od 14:00 Na Balkáně

Vstupné: 120 Kč základní vstupné (dospělí), 90 Kč snížené vstupné (děti ZŠ, senioři). Prosíme, noste s sebou co nejpřesněji. Vybrané peníze půjdou na organizování dalších akci spolku. 

Kapacita: 20 osob

Rezervace nutná: Zašlete, prosím, e-mail na adresu sestajoviceprozivot@gmail.com s uvedeným počtem osob.

Průvodkyně: Alena Dušková, Marcela Fujanová

Rodinný okruh po Šestajovicích s hrou pro děti

Procházka je ideální pro děti od 5-ti let. Děti budou seznámeny s historií obce, do mapy Šestajovic budou zakreslovat symboly obce a možná najdou i poklad. Procházka začíná u školy, bude směřovat na náves ke kapličce, poplužnímu dvoru, křížku Panenky Marie a zpět k rybníku Panská. V poslední části u rybníku Panská není vhodný terén pro kočárky.

Délka: cca 1,5 km = 1,5 hodiny

Termín: hledáme vhodný termín 🙂

Průvodkyně: Alena Dušková

Klánovická spojka a fakta

Klánovická spojka a fakta

Několik slov úvodem

Klánovická spojka je plánovaný přivaděč na dálnici D11 vedoucí polemi v katastru Klánovic, Šestajovic a Horních Počernic.

Je napojená na dálnici D11 mimoúrovňovou křižovatkou Beranka (MÚK Beranka) u dnešního Hummer centra a benzinky. Ve směru na Šestajovice a Klánovice bude končit v místě, kde je dnes zemědělské pole.

Přehledná situace se zákresem variant v ortofotomapě.

Zdroj: Celkové hodnocení Klánovické spojky – dokumentace EIA, ENVISYSTEM, s.r.o., únor 2021

AKTUÁLNÍ SITUACE

Rok 2021

15. 6. 2021 bylo vydáno zatím poslední stanovisko a rozhodnutí ze strany investora,
tj. Středočeského kraje, v dosavadním řízení výstavby Klánovické spojky.

Co dalšího se dělo v roce 2021 naleznete v souhrnu níže.

Ptáme se proč

Tato stavba je na území dvou krajů, tří „obcí“, a o to složitější je hledat informace a logické důvody PROČ.

Vnímáme také, že informování o Klánovické spojce ze strany samospráv vůči občanům je za posledních
10 let minimální. Proto nás stojí spoustu času vyhledávat informace o výstavbě.

Na základě dostupných informací jsme zaujali názor, že Klánovická spojka bude mít negativní vliv na život obyvatel všech sousedních obcí a přispěje k zatížení tohoto území.

Mýty o Klánovické spojce

aneb jak je v plánech od dob „Franze Josefa“

Rádi bychom vám osvětlili některé informace týkající se KS a její historie z pohledu občanů,  kteří pátrají po veřejně dostupných informacích.

Odkaz na dokument Mýty o Klánovické spojce

Otázky, na které hledáme odpovědi?

 • Je Klánovická spojka správným koncepčním řešením dopravní situace v rámci udržitelné mobility?
 • Proč se jednotlivě posuzují vlivy stavby Klánovické spojky a MÚK Beranka na životní prostředí?
 • Jaký má KS pozitivní přínos?

Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Rok 2019

Dne 22.5.2019 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zveřejněno Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ke kterému se můžete vyjádřit do 26.6.2019. Text oznámení včetně přiložených studií je k dispozici Klánovická spojka – EIA dokumentace 2019.

Hity z Oznámení:

 • Zvýšení dopravní intenzity s Klánovickou spojkou – viz mapa (zakroužkované intenzity).
 • Nulová varianta vychází jako nejlepší varianta.

Vyjádření našeho spolku podané dne 25.6. 2019.

Rok 2021

Dne 11.3.2021 bylo zveřejněno celkové hodnocení dokumentace Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. (EIA).  Jedná se o rozšířenou, aktualizovanou a popř. nově doplněnou dokumentaci.

Celková dokumentace EIA 2021 je k dispozici na portálu CENIA.
Přehledové mapy z této celkové dokumentace:

K této dokumentaci byla možnost se vyjádřit do 19.4.2021 (včetně). Náš spolek ve svých připomínkách požádal zpracovatele, aby bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko k záměru výstavby Klánovické spojky.

Připomínky k dokumentaci podaly (mimo jiné):
spolek Šestajovice pro Život
obec Šestajovice
Městská část Praha – Klánovice

Dne 15. 6. 2021 bylo na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodnuto o vrácení dokumentace EIA k přepracování.

PETICE proti záměru na výstavbu Klánovické spojky

Ve dnech 27.5. – 20.6. 2019 jste měli možnost podepsat Petici proti záměru na výstavbu Klánovické spojky – text Petice

Výsledky

 • 671 podpisů: občané MČ Praha – Klánovice
 • 392 podpisů: občané obce Šestajovice
 • 55 podpisů: občané MČ Praha – Horní Počernice
 • 249 podpisů: občané jiných městských částí Praha hl.m.
 • 194 podpisů: občané jiných obcí v ČR.

Petice byla předána na přelomu června a července na Středočeský kraj, Magistrát hl.m. Prahy, obci Šestajovice, MČ Klánovice, MČ Horní Počernice.

Ptali jsme se na váš názor

Jelikož se ještě nikdo ze samospráv nebo jiných dotčených institucí veřejné správy nezeptal na názor nás obyvatel, kteří tady žijeme, požádali jsme vás na přelomu roku 2018/2019 o vyplnění dotazníku Jak nám změní život Klánovická spojka. V březnu přinášíme tyto podrobné výsledky.

Výsledky
 • 155 respondentů
 • Malá informovanost o stavbě Klánovické spojky ze strany samospráv – Jen 17% respondentů se dozvědělo informace z oficiálních zdrojů obcí, přes 60% respondentů se dozvědělo o Klánovické spojce formou tzv. šuškandy
 • Budoucí využití Klánovické spojky – v případě výstavby Klánovické spojky by tuto stavbu pro pravidelné jízdy využilo JEN 10% respondentů. Dnes tímto směrem jezdí pouze 15% respondentů.
 • Hrozba zvýšené dopravy a hluku pro občany – Více než 75 % respondentů by vadil nárůst automobilové dopravy, který by měla přinést Klánovická spojka a přes 67 % respondentů by vadilo zhoršené ozvduší, které by stavba přinesla oproti zrychlení spojení na Černý Most.
 • Vysoký podíl cest autem – čím vzdálenější obec od vlaku, tím se používání auta zvyšuje. 40% respondentů se nejčastěji dopravuje do práce/školy autem. 20% respondentů se dopravuje pouze MHD (autobusem na nádraží a dál vlakem nebo jen autobusem). Pouze 3% dotázaných jezdí autem na Černý Most a dále metrem. 1/5 cest tvoří cesty na Prahu 9, kde převažuje doprava autem 72 procenty.

Doufáme, že výsledky dotazníku přispějí k otevření diskuse na téma, zda je potřeba Klánovická spojka. Tento dokument NEMÁ sloužit k boji mezi obcemi a občany, kdo kam dojíždí, jaký druh dopravy využívá a jestli bude Klánovická spojka blíže katastru jedné či druhé obce. Měl by sloužit jako odrazový materiál pro plánování dopravního řešení v našem území za účasti dotčených samospráv, odborníků a obyvatel.

Komunikace v médiích

Klánovická spojka je téma, které veřejnost právem zajímá.

Prostřednictvím různých médií se vás snažíme informovat o dalších postupech, které Klánovickou spojku provázejí. 

Kde všude se již téma objevilo? Dostupné zdroje může sledovat v naší rubrice „Medializujeme, komunikujeme„.

Oslavy ke 100. letům založení ČSR

Oslavy ke 100. letům založení ČSR

Krásný podzimní víkend plný oslav ke 100. letům založení ČSR.

V sobotním dnu jsme prožili nejen my mnoho chvil připomínající svojí noblesou, hrdostí a komunitním životem odkaz právě 1. republiky.

V komentovaných procházkách Poznej Šestajovice jsme se dozvěděli, na co můžeme být v naší obci právem hrdí, kde se nachází zajímavé a zatím ještě zčásti dochované budovy a mnoho dalšího. Dobrotobraní zase ukázalo, že je u nás mnoho šikovných kuchařek a kuchařů, kteří napekli a přinesli úžasné dobroty.

V odpoledním programu, který se nesl v duchu národní hrdosti, jsme nejprve mohli shlédnout krásné sokolské vystoupení dětí i dospělích. V slavnostním průvodu ukázali sokolové, hasiči a ostatní v krojích, jak jsou náležitě na své stejnokroje hrdi. Po dobovém vystoupení netradičně pojatých písní od SborKlan z Klánovic jsme si i my mohli „přihodit kus zeminy naší obce“ k nově vysazené lípě na hřišti „Na Plácku“.

Důstojným ukončením celého slavnostního odpoledne bylo kladení věnců k památníku obětem 1. a 2. světové války na malém náměstí u kapličky. Celý akt byl ukončen nejen projevy starostů: a to starosty obce Šestajovice a starosty jednoty Sokol Šestajovice, ale po několika letech i rozezněním zvonu naší kapličky.

V neděli, při podzimním slunci, jsme opět vyrazili poznávat obec a to nejen s dospělými, ale především s dětmi v rámci našich procházek „Poznej Šestajovice“.

 

A tak jsem se především díky symbolům dozvěděli, kde se v naší obci nachází „tajná“ chodba směřující prý až pod zámek v Jirnech. Kde se vyrábí i kulisy pro pohádky jako byla např. „Princezna ze mlejna“ a v jakém domě žili naši Šestajovičtí hrdinové, J. a M. Starý.

A nikoho asi nepřekvapí, že poklad, kterým jsem zachránili postavu z doby minulé, se nakonec našel v našich Šestajovických „Stínadlech“ u rybníku Panská u krásné vily rodiny Friedmannových.

Rádi bychom poděkovali Sokol Šestajovice a Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice za skvělou spolupráci na přípravách oslav.

Všem, kteří se do přípravy oslav zapojili, podporovali nás, drželi nám palce a také všem, kteří se oslav zúčastnili moc DĚKUJEME, my jsme si to i díky vám moc užili.

A to že oslavy byly skvělé i fotogenicky se můžete přesvědčit v našich fotoalbech (01 a 02) od našeho kamaráda Norberta Oríška a souseda a podporovatele Pepy Lottese.

Šestajovické setkávání

Šestajovické setkávání

„Šestajovické setkávání“ – pravidelné setkávání s občany.

25. září 2018 od 18.00 proběhlo naše první setkání s vámi občany.

Budeme se na vás těšit v Šestajovické restauraci Frenky´s v salónku a tématem bude především představení našeho nově vzniklého občanského spolku.

Sledujte nás na našem FB profilu a dejte vědět, že dorazíte.

 

Poznej Šestajovice – komentované procházky

Poznej Šestajovice – komentované procházky ke 100. výročí založení ČSR

Poznej Šestajovice – komentované procházky

Cíl

V rámci „Šestajovických oslav 100.let od založení republiky” organizuje náš spolek komentované procházky. Cílem je seznámit zájemce s historií obce, památkami, zajímavostmi ze života.

Co Vás čeká

Procházky jsou rozděleny do 2 částí, a to na východní a západní část, aby byl dostatek času se podrobněji dozvědět o našem území.

Okruh Šestajovice západ

Sraz v parku Na Balkáně, kde se seznámíme s historií obce a jejím rozvojem po revoluci. Ukážeme si, kde bývalo sokolské hřiště a kde se říká Na fořtovně. Poté se vydáme po hlavní silnici k hospodě Na Závisti až k bývalé Šestajovické mlékárně a dozvíme se něco o meziválečné historii obce. Přes park „Na plácku“ projdeme k obecnímu úřadu a ulicí V Zátiší dojdeme ke křížku u kruháku až k základní škole, kde bude čekat teplý čaj a různé dobroty k ochutnání, které také můžete přinést a přispět tak k příjemnému sousedskému setkání.

Délka procházky – cca 1,5 km

20. října – 09:30 a 13:30 – sraz Na Balkáně v parku

Průvodkyně: Marcela Fujanová, Jana Rudyšová

 

Okruh Šestajovice východ

Sraz před ZŠ Šestajovice, kde se seznámíme s historií obce a jejím rozvojem po revoluci. Dozvíme se o založení školy, poté se vydáme na náves ke kapličce a pomníku obětem válek. Víte, kde stojí Friedmanova vila a jaký byl osud jejich majitelů za 2.sv. války? Procházka dál povede kolem rybníka Panská až ke křížku „Panenky Marie“, kde si řekneme, proč zde stálo 11 kaštanů. Pokračujeme směrem do Jiren ke sv. Isidorovi, poté k domku manželů Starých a vrátíme se zpět k základní škole, kde bude čekat teplý čaj a různé dobroty k ochutnání, které také můžete přinést a přispět tak k příjemnému sousedskému setkání.

Délka procházky – cca 1,5 km

20. října – 09:30 a 13:30 – okruh Šestajovice východ (sraz u základní školy)

Průvodkyně: Alena Dušková

Rodinný okruh po Šestajovicích s hrou pro děti

Bude probíhat v neděli 21.10. a ideální bude pro děti od 5ti let. Děti budou seznámeny s historií obce, do mapy Šestajovic budou zakreslovat symboly obce a možná najdou i poklad. Procházka začíná u školy, bude směřovat na náves ke kapličce, poplužnímu dvoru, křížku Panenky Marie a zpět k rybníku Panská. V poslední části u rybníku Panská není vhodný terén pro kočárky.

Délka procházky – cca 1,5 km

21. října –10:00 a 14:00 – sraz u základní školy

Průvodkyně: Alena Dušková

Přehled termínů

20. října – 09:30 a 13:30 – okruh Šestajovice východ (sraz u základní školy)

20. října – 09:30 a 13:30 – okruh Šestajovice západ (sraz Na Balkáně v parku)

21. října – 10:00 a 14:00 – okruh Rodinná procházka po Šestajovicích (sraz u základní školy)

Rezervace

Z důvodu omezení kapacity provázené skupiny je nutná rezervace, kterou je možné provést zde.

Maximální kapacita každé procházky je celkově 20 osob (dospělí, děti školní docházka, studenti či senioři).

 

Vstupné

60,- Kč základní vstupné (dospělí)
40,- Kč snížené vstupné (děti školní docházka, studenti, senioři)

Prosíme, noste s sebou co nejpřesněji.

Vybrané peníze půjdou na organizování dalších akcí spolku.

Maximální kapacita každé procházky je celkově 20 osob (dospělí, děti školní docházka, studenti či senioři).

Doprovodný program / Program Šestajovických oslav

Procházky končí u základní školy, kde v sobotu 20.10. 2018 od 11:00 do 16:00 bude zajištěn teplý čaj a různé dobroty k ochutnání od sousedů.

Přineste rodinnou dobrotu a přispějte tak k příjemnému sousedskému setkání.

Další program Šestajovických oslav na přiloženém letáku.