Závěr zjišťovacího řízení na Klánovickou spojku

Závěr zjišťovacího řízení na Klánovickou spojku

Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje vydal dne 5. 8. 2019, tzv. ” Závěr zjišťovacího řízení na Klánovickou spojku” (velká EIA).

V tomto dokumentu se mimo jiné uvádí velice zásadní zpráva, že Klánovická spojka má VÝZNAMNÝ vliv na životní prostředí a bude se dále posuzovat dle zákona. 

Díky všem, kdo se aktivně podíleli na Vyjádření k záměru (vč. Petice).

Být aktivní a zajímat se o své okolí přináší ovoce.

Pojďme dále sledovat vývoj, být aktivní a studovat fakta z analýz, která “velká” EIA přinese.

 

1 561 podpisů na PETICI a VZOR připomínek k Oznámení EIA

1 561 podpisů na PETICI a VZOR připomínek k Oznámení EIA

Díky moc všem za podpisy, které odneseme na všechny adresy příslušných orgánů v hlavičce petice.

Nezadržitelně se blíží důležité datum možných připomínek, resp. Vyjádření k oznámení EIA, a to do středy 26.6. 2019.

Tak jak jsme slíbili a avízovali, vytvořili jsme vám VZOR připomínek (ve Wordu) k EIA dokumentaci, který můžete použít, pokud budete mít zájem do procesu vstoupit. Tento vzor není nijak závazný, je spíše návodem, jak je možné připomínky pojmout, podat.

Zároveň Vám pro inspiraci dáváme k dispozici naše
Vyjádření k oznámení k EIA dokumentaci ke Klánovické spojce.

Jak podat připomínky

DO KDY: do 26.6 2019

KAM: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

JAK: Připomínky můžete podávat několika způsoby:

  • poslat na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
  • poslat datovou schránku stejnému úřadu
  • předat osobně na podatelně Krajského úřadu
  • či VHODIT vámi podepsané připomínky do 25.6. do 20:00 hod do SCHRÁNKY na našem plotě viladomu VD7 (Trojmezní 1208, Šestajovice), kam se vhazovala petice a my vaše připomínky hromadně ODNESEME ve středu ráno na podatelnu Středočeského kraje.
Děkujeme všem, kteří se nejen o Klánovickou spojku, ale i o dění v našem okolí zajímáte.

Informační kampaň ke Klánovické spojce

Informační kampaň ke Klánovické spojce

Klánovická spojka – výstavba veřejně prospěšné stavby, o které NIKDO občany neinformuje, je plná mýtů a domněnek.

Náš spolek se prostřednictvím “Informační kampaně o Klánovické spojce” rozhodl otevřít debatu a především aktivně zapojit občany do procesu příprav jejího plánování.

Pohledů a názorů na výstavbu může být mnoho. My se informacemi zabýváme více než rok a velkou část informací shromažďujeme v Klánovická spojka a fakta.

Nyní je však VELMI DŮLEŽITÉ jedno. Zaujmout jakýkoliv postoj k její výstavbě neboť je nyní k dispozici tzv. EIA – Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, ke které je možné se vyjádřit do 26.6.2019.

Náš postoj je od začátku neměnný, v této podobě a v tuto chvíli je pro nás přivaděč na D11 – tj. Klánovická spojka NEPŘIJATELNÁ.

Jestli i vy souhlasíte s tím, aby naše území bylo řešeno nejen z dopravního hlediska koncepčně, PODEPIŠTE “Petice proti záměru na výstavbu Klánovické spojky.

Nejen tuto informační kampaň bychom nemohli určitě dělat bez podpory našich rodin, přátel, kamarádů, dobrovolníků a také dalších zpřízněných spolků a Nadace Via. Ti všichni nám pomáhají v mnoho oblastech – zpracování webu a videa, vytvoření grafických podkladů, konzultace k mnoha tématům, rozvoz letáků atd. V neposlední řadě moc děkujeme všem, kteří nás podporují i finančně.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice

V sobotu 6. 4. 2019 proběhla v naší obci akce Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice. Díky moc všem dobrovolníkům (cca 70) ze Šestajovic, kteří se do akce zapojili!

Pro úklid bylo vybráno 8 veřejných lokalit. Za 1,5 hodiny práce se odpadky naplnila plná korba dodávky. V lesíku nad ČOV byl nalezen dokonce nákupní vozík z Billy vzdálené 1,8 km. Největší nepořádek byl u rybníka Panská, kde s odpadky pořádně zametla početná skupina statečných. Doufáme, že na dlouhou chvíli se změní naše veřejná prostranství k lepšímu a hlupáků bordelářů bude ubývat.
Děkujeme moc za spoluorganizaci úklidu Zálesákovi Sokol Šestajovice a obci Šestajovice.

Setkání spolků z okolních obcí

Setkání spolků z okolních obcí

Setkání spolků

Ve čtvrtek 14.3.2019 proběhlo setkání spolků a sdružení z okolních obcí, které zorganizoval náš spolek Šestajovice pro Život, z.s. Prostory v Sále Kvapík U Antošů v Jirnech nám zdarma poskytlo Sdružení otevřených srdcí. Tímto zástupcům SOS ještě jednou moc děkujeme.

Děkujeme i všem účastníkům akce, že na setkání přišli a umožnili nám i ostatním se vzájemně poznat.

Přečtěte si také, co o setkání napsali kolegové z Újezdského STROMu.

Účastníci: