PF 2020

PF 2020

Vážení přátelé, podporovatelé a fanoušci našeho spolku Šestajovice pro Život z.s.

Rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň.

Máme za sebou rok a půl působení a a co se nám v loňském roce 2019 podařilo?

 • zúčastnili jsme se jednání ke Klánovické spojce (MČ Klánovice a Horní Počernice, obec Šestajovice) a se senátorem Zdeňkem Hrabou;
 • provedli jsme průzkum  „Jak změní život Klánovická spojka”;
 • zúčastnili jsme se seminářů:

Územní studie krajiny Brandýsko;
Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obce a občanů od sdružení Arnika;
fundrasingového semináře od Nadace Via;
“Nebojme se komunální politiky” od Nadace Via

 • zorganizovali jsme setkání spolků ze Šestajovic a okolí;
 • spoluorganizovali jsme Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice se Zálesák Sokol Šestajovice;
 • opětovně udělali komentovanou vycházku Poznej Šestajovice;
 • připomínkovali jsme podnět na změnu Územního plánu hl.m. Prahy Klánovická spojka východní část;
 • zorganizovali jsme Petici proti Klánovické spojce s 1560 podpisy;
 • napsali jsme Vyjádření k Oznámení EIA pro Klánovickou spojku;
 • spoluorganizovali jsme “Šestajovické oslavy 30 let svobody”

přednáška Poznej místo, kde žiješ, aneb Archeologie pod Vaším domem
ŠestajkyFEST
Kinopříběh: Čtyři příběhy revoluce 17/11

 • aktivně jsme se zapojili do projednávání Petice proti Klánovické spojce na Zastupitelstvu hl.m. Prahy, MČ Klánovice a obce Šestajovice;
 • vyhráli jsme 1. místo v soutěži o nejlepší punč společně s TJ Sokol Šestajovice;
 • získali jsme více než 300 liků na FB.

Přejme si všichni dohromady ať jsou pro nás Šestajovice a okolí tím, kde chceme bydlet, protože rádi ZVELEBUJEME jen to, k čemu máme OPRAVDU VZTAH!

Krásný rok 2020.

Šestajovice pro Život, z.s.

 

PF 2019

PF 2019

Vážení přátelé, podporovatelé a fanoušci našeho spolku Šestajovice pro Život z.s.

Rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň.

Máme za sebou půl rok působení a doufáme si říci, že jsme pozitivně přispěli do dění nejen v naší obci.

I v novém roce zopakujeme vycházky Poznej Šestajovice, uděláme Dobrotobraní, snad se nám podaří i nějaké další akce např. „přeshraniční“ s Klánovicemi :-).

Dále budeme sledovat co se děje v naší krajině, protože jak psal náš spřátelený spolek V Zelenči jsme doma, citujeme: „ Krajina, ve které žijeme, nepatří nám. Máme ji vypůjčenou od těch, co přijdou po nás.“

Krásný rok 2019.

Šestajovice pro Život, z.s.
Marcela, Jana a Jarka

Šestajovický dostavník – 9/2018

Šestajovický dostavník – 9/2018

Nechceme Vás ochudit o náš článek do Šestajovického dostavníku, který byl bohužel opomenut v zářijovém čísle. Měl vás nalákat na naše první Šestajovické setkávání. Snad přijdete i tak.

“Vážení sousedé,

rádi bychom představili náš nový občanský spolek Šestajovice pro Život, z.s.

Posílení místní identity a komunitního života, oživení a zlepšení veřejných prostor, ochrana krajinného rázu Šestajovic a okolí a zvýšení aktivní účasti obyvatel při řešení veřejných zájmů – to je, oč tu běží! To jsou hlavní cíle našeho spolku.

Naše motto je: Zvelebíš jen to, k čemu máš vztah!

Za námi je

 • první sousedské setkání;
 • několik účastí na seminářích na téma Metropolitní plán, Budoucnost dopravy v Praze a okolí, Rozvoj komunity;
 • setkání se spolky z okolních obcí;
 • připomínkování návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy (hodně věcí má vliv i na Šestajovice)
 • mnoho hodin práce při zjišťování informací o Klánovické spojce a stavbě MÚK Beranka.

Klánovická spojka je jedním z našich hlavních témat v současné době. Sledujeme její vývoj již od roku 2008. Nyní je ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovic – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). Dle hlukové studie se nejvíce dotkne obyvatel ulic Trojmezní, Úprkovy, Pražské, Holekovy, Severní, Větrné. Jedna z variant dokonce nepočítá se zachováním ulice Trojmezní. Vliv však bude mít na celé Šestajovice jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11. Nárůst tranzitní dopravy, zastavění polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi vyvolá další nárůst dopravy atd. Průběžné info o situaci ke Klánovické spojce dáváme na náš web.

A co dál chystáme? Jednou za čas se sejít při “Šestajovickém setkávání” a probrat některá témata naší obce: co potřebujeme, co se nám líbí, co nám chybí a další. Dne 25.9. proběhne hned první setkání, kde vám rádi náš spolek představíme.

Dále pak chceme oslavit 100leté výročí založení ČSR komentovanými vycházkami “Poznej Šestajovice”, kde zájemce seznámíme s historií obce, památkami a zajímavostmi ze života Šestajovic, a to pod záštitou obce.

Je důležité cítit se v naší obci spokojeně, proto doufáme, že činností spolku ke spokojenosti přispějeme.

Více informací a veškeré novinky naleznete na našich webových stránkách www.sestajoviceprozivot.cz či FB profilu.

Šestajovice pro Život, z.s.”

Klánovický zpravodaj – 9/2018

Klánovický zpravodaj – 9/2018

Plné znění textu do Klánovického zpravodaje 09/2018

Klánovická spojka a výstavba kolem ní z pohledu občanského spolku.

Klánovická spojka

Plánovaná výstavba je nyní ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovice – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). V současné studii existují 2 varianty vedení Klánovické spojky, a to „Pražská“ a „Šestajovická“. Pražská varianta podporovaná MČ Klánovice navrhuje nezachovat ulici Trojmezní v Šestajovicích a výrazně zasáhne do rázu ulice Úprkova. Vliv však může mít na celé území Klánovic a Šestajovic jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11, a to tranzitní dopravou, zastavěním polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi, hlukem na obyvatele, změnou krajinného rázu atd. V připomínkách k návrhu Metropolitního plánu hl.m.Prahy nebyla ze strany MČ tato stavba vůbec rozporována.

Je tedy otázkou, zda je výstavba Klánovické spojky pro naše okolí přínosem a dopravním řešením pro obyvatele Šestajovic a Klánovic v 21. století?

Výstavba občanské vybavenosti na rozvojové ploše (415/379/4020 dle navrhovaného Metropolitního plánu hl.m.Prahy) mezi Šestajovicemi a ulicemi Smidarská, Voňkova až Boušova v Klánovicích

Klánovická spojka je oproti Urbanistické studii Klánovice-sever (2008) výrazně posunuta k obytné zástavbě Šestajovic  a zároveň na tomto poli dle schválených připomínek MČ Klánovice k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy požadují Klánovice vytvoření občansko-veřejné vybavenosti. Celá rozvojová plocha na polích mezi Šestajovicemi a ulicemi Smidarskou až Boušovou v Klánovicích má cca 190 000 m². Zásadní námitku však podala MČ Klánovice proti výstavbě na Hornopočernicku (projekt UBM) jejíž plocha má 121 000 m². Je třeba se zamyslet, proč Klánovicím nevadí rozvoj a zástavba takto velké plochy v jejím katastru.

Dále stojí za úvahu, na základě jakých potřeb obyvatel či obce je tato výstavba požadována a jak bude vypadat?

Zajímejme se, co se v našem okolí děje.