EIA dokumentace ke Klánovické spojce: celkové hodnocení

EIA dokumentace ke Klánovické spojce: celkové hodnocení

Dne 11.3.2021 bylo zveřejněno celkové hodnocení dokumentace Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. (EIA). Jedná se o rozšířenou, aktulizovanou a popř. nově doplněnou dokumentaci.

Náš Spolek v roce 2019 k původní dokumentaci podával připomínky, které byly do této nově zpracované dokumentace také zapracovány.

K celkovému hodnocení EIA se nyní může kdokoliv, tedy i široká veřejnost, vyjádřit do 19.4.2021 (včetně).

Celková dokumentace EIA 2021 je k dispozici na portálu CENIA.

Náš Spolek i v roce 2021 vypracoval k celkové dokumentaci doporučení/návrh připomínek, které je možné použít při podání jako občan, tj. fyzická osoba.

Vzor připomínek k EIA
(Jak pracovat s návrhem? V přiloženém dokumentu naleznete žlutě označená místa, která je nutné upravit každý zvlášť za svoji osobu.)

Návrh obsahuje pouze doporučené připomínky ze strany Spolku.
Je možné z nich využít cokoliv vám bude připadat pro váš osobní názor důležité a je možné je jakkoliv upravovat.

Navrhované připomínky obsahují tyto důležité body:

 • dopravní zátěž v dotčeném území
 • posouzení kumulativních vlivů se záměry vysokorychlostní tratě (VRT), dálnice D11 a všech plánovaných i podmíněných staveb
 • chybí posouzení budoucí rozsáhlé výstavby na území MČ Praha–Klánovice, obce Šestajovice a MČ Praha-Horní Počernice
 • zlehčování významu současné struktury krajiny a faktoru pohody
 • významný vliv na veřejné zdraví

Na základě zpracovaných připomínek jsme došli k jednoznačnému závěru, že výstavba Klánovické spojky bude mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví pro obyvatele dotčeného území.

Ve zpracovaném dokumentu tedy navrhujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje vydal jednoznačné nesouhlasné závazné stanovisko vůči záměru “Klánovická spojka”.

 

PF 2020

PF 2020

Vážení přátelé, podporovatelé a fanoušci našeho spolku Šestajovice pro Život z.s.

Rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň.

Máme za sebou rok a půl působení a a co se nám v loňském roce 2019 podařilo?

 • zúčastnili jsme se jednání ke Klánovické spojce (MČ Klánovice a Horní Počernice, obec Šestajovice) a se senátorem Zdeňkem Hrabou;
 • provedli jsme průzkum  „Jak změní život Klánovická spojka“;
 • zúčastnili jsme se seminářů:

Územní studie krajiny Brandýsko;
Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obce a občanů od sdružení Arnika;
fundrasingového semináře od Nadace Via;
„Nebojme se komunální politiky“ od Nadace Via

 • zorganizovali jsme setkání spolků ze Šestajovic a okolí;
 • spoluorganizovali jsme Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice se Zálesák Sokol Šestajovice;
 • opětovně udělali komentovanou vycházku Poznej Šestajovice;
 • připomínkovali jsme podnět na změnu Územního plánu hl.m. Prahy Klánovická spojka východní část;
 • zorganizovali jsme Petici proti Klánovické spojce s 1560 podpisy;
 • napsali jsme Vyjádření k Oznámení EIA pro Klánovickou spojku;
 • spoluorganizovali jsme „Šestajovické oslavy 30 let svobody“

přednáška Poznej místo, kde žiješ, aneb Archeologie pod Vaším domem
ŠestajkyFEST
Kinopříběh: Čtyři příběhy revoluce 17/11

 • aktivně jsme se zapojili do projednávání Petice proti Klánovické spojce na Zastupitelstvu hl.m. Prahy, MČ Klánovice a obce Šestajovice;
 • vyhráli jsme 1. místo v soutěži o nejlepší punč společně s TJ Sokol Šestajovice;
 • získali jsme více než 300 liků na FB.

Přejme si všichni dohromady ať jsou pro nás Šestajovice a okolí tím, kde chceme bydlet, protože rádi ZVELEBUJEME jen to, k čemu máme OPRAVDU VZTAH!

Krásný rok 2020.

Šestajovice pro Život, z.s.

 

PF 2019

PF 2019

Vážení přátelé, podporovatelé a fanoušci našeho spolku Šestajovice pro Život z.s.

Rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň.

Máme za sebou půl rok působení a doufáme si říci, že jsme pozitivně přispěli do dění nejen v naší obci.

I v novém roce zopakujeme vycházky Poznej Šestajovice, uděláme Dobrotobraní, snad se nám podaří i nějaké další akce např. „přeshraniční“ s Klánovicemi :-).

Dále budeme sledovat co se děje v naší krajině, protože jak psal náš spřátelený spolek V Zelenči jsme doma, citujeme: „ Krajina, ve které žijeme, nepatří nám. Máme ji vypůjčenou od těch, co přijdou po nás.“

Krásný rok 2019.

Šestajovice pro Život, z.s.
Marcela, Jana a Jarka

Šestajovický dostavník – 9/2018

Šestajovický dostavník – 9/2018

Nechceme Vás ochudit o náš článek do Šestajovického dostavníku, který byl bohužel opomenut v zářijovém čísle. Měl vás nalákat na naše první Šestajovické setkávání. Snad přijdete i tak.

„Vážení sousedé,

rádi bychom představili náš nový občanský spolek Šestajovice pro Život, z.s.

Posílení místní identity a komunitního života, oživení a zlepšení veřejných prostor, ochrana krajinného rázu Šestajovic a okolí a zvýšení aktivní účasti obyvatel při řešení veřejných zájmů – to je, oč tu běží! To jsou hlavní cíle našeho spolku.

Naše motto je: Zvelebíš jen to, k čemu máš vztah!

Za námi je

 • první sousedské setkání;
 • několik účastí na seminářích na téma Metropolitní plán, Budoucnost dopravy v Praze a okolí, Rozvoj komunity;
 • setkání se spolky z okolních obcí;
 • připomínkování návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy (hodně věcí má vliv i na Šestajovice)
 • mnoho hodin práce při zjišťování informací o Klánovické spojce a stavbě MÚK Beranka.

Klánovická spojka je jedním z našich hlavních témat v současné době. Sledujeme její vývoj již od roku 2008. Nyní je ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovic – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). Dle hlukové studie se nejvíce dotkne obyvatel ulic Trojmezní, Úprkovy, Pražské, Holekovy, Severní, Větrné. Jedna z variant dokonce nepočítá se zachováním ulice Trojmezní. Vliv však bude mít na celé Šestajovice jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11. Nárůst tranzitní dopravy, zastavění polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi vyvolá další nárůst dopravy atd. Průběžné info o situaci ke Klánovické spojce dáváme na náš web.

A co dál chystáme? Jednou za čas se sejít při “Šestajovickém setkávání” a probrat některá témata naší obce: co potřebujeme, co se nám líbí, co nám chybí a další. Dne 25.9. proběhne hned první setkání, kde vám rádi náš spolek představíme.

Dále pak chceme oslavit 100leté výročí založení ČSR komentovanými vycházkami “Poznej Šestajovice”, kde zájemce seznámíme s historií obce, památkami a zajímavostmi ze života Šestajovic, a to pod záštitou obce.

Je důležité cítit se v naší obci spokojeně, proto doufáme, že činností spolku ke spokojenosti přispějeme.

Více informací a veškeré novinky naleznete na našich webových stránkách www.sestajoviceprozivot.cz či FB profilu.

Šestajovice pro Život, z.s.“