Účast na debatách o krajině

Účast na debatách o krajině

Dne 5. 2. 2019 jsme byli na debatě na téma Bude Česko do roku 2030 udržitelné a co pro to můžeme udělat? aneb Není implementace strategického rámci ČR 2030 jen papírovým plánem? Záznam z debaty

Dne 20. 2. 2019 jsme se zúčastnili veřejného projednání Návrhu územní studie krajiny pro správní území Brandýsko. Velice zajímavá studie, která řeší naší krajinu koncepčně! Více informací ke studii

 

Rychlá rota v Šestajovicích

Rychlá rota v Šestajovicích

A my máme radost a my se zase vzdělávali.

Páteční večer a celý sobotní den jsme se vzdělávali, motivovali, připravovali a tak už zase o něco lépe víme, jak strategicky plánovat veřejné kampaně či aktivity a taky jak to vše pak zrealizovat.

A to hlavně díky skvělé Rychlé rotě Petrovi a Milanovi, kteří nám „nalili“ do žil spoustu „adrenalinu“ jak na to.
A tak nás i nadále sledujte, protože my pro vás něco chystáme …

Děkujeme moc Nadaci Via (nejen Zdeňkovi Mihalcovi) za jejich podporu komunitním projektům, velmi si toho vážíme.