Dne 11.3.2021 bylo zveřejněno celkové hodnocení dokumentace Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. (EIA). Jedná se o rozšířenou, aktulizovanou a popř. nově doplněnou dokumentaci.

Náš Spolek v roce 2019 k původní dokumentaci podával připomínky, které byly do této nově zpracované dokumentace také zapracovány.

K celkovému hodnocení EIA se nyní může kdokoliv, tedy i široká veřejnost, vyjádřit do 19.4.2021 (včetně).

Celková dokumentace EIA 2021 je k dispozici na portálu CENIA.

Náš Spolek i v roce 2021 vypracoval k celkové dokumentaci doporučení/návrh připomínek, které je možné použít při podání jako občan, tj. fyzická osoba.

Vzor připomínek k EIA
(Jak pracovat s návrhem? V přiloženém dokumentu naleznete žlutě označená místa, která je nutné upravit každý zvlášť za svoji osobu.)

Návrh obsahuje pouze doporučené připomínky ze strany Spolku.
Je možné z nich využít cokoliv vám bude připadat pro váš osobní názor důležité a je možné je jakkoliv upravovat.

Navrhované připomínky obsahují tyto důležité body:

  • dopravní zátěž v dotčeném území
  • posouzení kumulativních vlivů se záměry vysokorychlostní tratě (VRT), dálnice D11 a všech plánovaných i podmíněných staveb
  • chybí posouzení budoucí rozsáhlé výstavby na území MČ Praha–Klánovice, obce Šestajovice a MČ Praha-Horní Počernice
  • zlehčování významu současné struktury krajiny a faktoru pohody
  • významný vliv na veřejné zdraví

Na základě zpracovaných připomínek jsme došli k jednoznačnému závěru, že výstavba Klánovické spojky bude mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví pro obyvatele dotčeného území.

Ve zpracovaném dokumentu tedy navrhujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje vydal jednoznačné nesouhlasné závazné stanovisko vůči záměru “Klánovická spojka”.

 

Share This