Klánovická spojka se stává tématem, o kterém se mluví

Jedním z cílů naší “Informační kampaně ke Klánovické spojce” bylo především začít své spoluobčany informovat o celém záměru výstavby. A také otevřít debatu a zapojit aktivně ostatní občany.

Jsme rádi, že především první bod kampaně se nám daří.

Medializujeme, komunikujeme

Prostřednictvím různých médií se vás snažíme informovat o dalších postupech, které Klánovickou spojku provázejí.

  • Klánovický zpravodaj

číslo 06/2019 (strana 7)
číslo 07-08/2019 (strana 4-5: stanovisko MČ Praha Klánovice)
číslo 09/2019 (strana 7: včetně stanoviska MČ Praha Klánovice)

  • Šestajovický dostavník

číslo 06/2019 (strana 8)
číslo 07-08/2019 (strana 2-4: stanovisko obce Šestajovice)
číslo 09/2019

  1. zkrácená verze (otištěná v Dostavníku: strana 8)
  2. plná verze

19.6.2019
3.8.2019
12.9.2019

 

A budeme i debatovat?

Nyní bychom se chtěli především aktivně zapojili do připravované debaty s doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem (1. náměstek primátora), která by měla proběhnout k výstavbě Klánovické spojky společně s MČ Praha Klánovice v podzimních měsících.

Sledujte nás i jakékoliv dění k výstavbě.

Stále je nutné vše pečlivě a bedlivě sledovat. Jednání často probíhají bez nás za zavřenými dveřmi institucí a úřadů.

Share This