Plné znění textu do Klánovického zpravodaje 09/2018

Klánovická spojka a výstavba kolem ní z pohledu občanského spolku.

Klánovická spojka

Plánovaná výstavba je nyní ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovice – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). V současné studii existují 2 varianty vedení Klánovické spojky, a to „Pražská“ a „Šestajovická“. Pražská varianta podporovaná MČ Klánovice navrhuje nezachovat ulici Trojmezní v Šestajovicích a výrazně zasáhne do rázu ulice Úprkova. Vliv však může mít na celé území Klánovic a Šestajovic jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11, a to tranzitní dopravou, zastavěním polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi, hlukem na obyvatele, změnou krajinného rázu atd. V připomínkách k návrhu Metropolitního plánu hl.m.Prahy nebyla ze strany MČ tato stavba vůbec rozporována.

Je tedy otázkou, zda je výstavba Klánovické spojky pro naše okolí přínosem a dopravním řešením pro obyvatele Šestajovic a Klánovic v 21. století?

Výstavba občanské vybavenosti na rozvojové ploše (415/379/4020 dle navrhovaného Metropolitního plánu hl.m.Prahy) mezi Šestajovicemi a ulicemi Smidarská, Voňkova až Boušova v Klánovicích

Klánovická spojka je oproti Urbanistické studii Klánovice-sever (2008) výrazně posunuta k obytné zástavbě Šestajovic  a zároveň na tomto poli dle schválených připomínek MČ Klánovice k návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy požadují Klánovice vytvoření občansko-veřejné vybavenosti. Celá rozvojová plocha na polích mezi Šestajovicemi a ulicemi Smidarskou až Boušovou v Klánovicích má cca 190 000 m². Zásadní námitku však podala MČ Klánovice proti výstavbě na Hornopočernicku (projekt UBM) jejíž plocha má 121 000 m². Je třeba se zamyslet, proč Klánovicím nevadí rozvoj a zástavba takto velké plochy v jejím katastru.

Dále stojí za úvahu, na základě jakých potřeb obyvatel či obce je tato výstavba požadována a jak bude vypadat?

Zajímejme se, co se v našem okolí děje.

Share This