Připomínky k návrhu Metropolitního plánu

Na základě jednání a urgence ze strany spolku podává obec Šestajovice námitku k vedení Klánovické spojky v návrhu Metropolitního plánu.

My podáváme připomínky také!

A to nejen ke Klánovické spojce, ale k návrhům, které se dotýkají i území obce Šestajovice.

Zde je k dispozici vzor pro podání připomínky jako občan.

Můžete využít oficiální aplikaci k podávání připomínek. Připomínku můžete také odeslat písemně na magistrát, předat na podatelně magistrátu, poslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

 

Pro lepší představu, o jaké plochy se v rámci našeho okolí v Metropolitním plánu hlavního města Prahy jedná.

Share This