Nechceme Vás ochudit o náš článek do Šestajovického dostavníku, který byl bohužel opomenut v zářijovém čísle. Měl vás nalákat na naše první Šestajovické setkávání. Snad přijdete i tak.

„Vážení sousedé,

rádi bychom představili náš nový občanský spolek Šestajovice pro Život, z.s.

Posílení místní identity a komunitního života, oživení a zlepšení veřejných prostor, ochrana krajinného rázu Šestajovic a okolí a zvýšení aktivní účasti obyvatel při řešení veřejných zájmů – to je, oč tu běží! To jsou hlavní cíle našeho spolku.

Naše motto je: Zvelebíš jen to, k čemu máš vztah!

Za námi je

  • první sousedské setkání;
  • několik účastí na seminářích na téma Metropolitní plán, Budoucnost dopravy v Praze a okolí, Rozvoj komunity;
  • setkání se spolky z okolních obcí;
  • připomínkování návrhu Metropolitního plánu hl.m. Prahy (hodně věcí má vliv i na Šestajovice)
  • mnoho hodin práce při zjišťování informací o Klánovické spojce a stavbě MÚK Beranka.

Klánovická spojka je jedním z našich hlavních témat v současné době. Sledujeme její vývoj již od roku 2008. Nyní je ve fázi schválení Technicko-ekonomické studie (zpracování 08/2017-05/2018), která slouží jako podklad pro vypracování EIA (vliv stavby na životní prostředí). Dle této studie začne výstavba již v roce 2022, bez toho, aniž by byla splněna podmínka ÚP obce Šestajovic – stavba spojky až po výstavbě vnějšího okruhu Prahy (Říčany-Úvaly-Brandýs n. L.). Dle hlukové studie se nejvíce dotkne obyvatel ulic Trojmezní, Úprkovy, Pražské, Holekovy, Severní, Větrné. Jedna z variant dokonce nepočítá se zachováním ulice Trojmezní. Vliv však bude mít na celé Šestajovice jako silnice 2. třídy a přivaděč z dálnice D11. Nárůst tranzitní dopravy, zastavění polí mezi Šestajovicemi, Klánovicemi a Horními Počernicemi vyvolá další nárůst dopravy atd. Průběžné info o situaci ke Klánovické spojce dáváme na náš web.

A co dál chystáme? Jednou za čas se sejít při “Šestajovickém setkávání” a probrat některá témata naší obce: co potřebujeme, co se nám líbí, co nám chybí a další. Dne 25.9. proběhne hned první setkání, kde vám rádi náš spolek představíme.

Dále pak chceme oslavit 100leté výročí založení ČSR komentovanými vycházkami “Poznej Šestajovice”, kde zájemce seznámíme s historií obce, památkami a zajímavostmi ze života Šestajovic, a to pod záštitou obce.

Je důležité cítit se v naší obci spokojeně, proto doufáme, že činností spolku ke spokojenosti přispějeme.

Více informací a veškeré novinky naleznete na našich webových stránkách www.sestajoviceprozivot.cz či FB profilu.

Šestajovice pro Život, z.s.“

Share This