Dne 5. 2. 2019 jsme byli na debatě na téma Bude Česko do roku 2030 udržitelné a co pro to můžeme udělat? aneb Není implementace strategického rámci ČR 2030 jen papírovým plánem? Záznam z debaty

Dne 20. 2. 2019 jsme se zúčastnili veřejného projednání Návrhu územní studie krajiny pro správní území Brandýsko. Velice zajímavá studie, která řeší naší krajinu koncepčně! Více informací ke studii

 

Share This