Na přelomu roku jsme se vás ptali v online dotazníkovém šetření „Jak nám změní život Klánovická spojka“. Cílem dotazníku bylo zjistit názory, postoje a vnímání možných dopadů Klánovické spojky na místní obyvatele. Zde jsou výsledky dotazníku.

Share This